Intro Feld J

[Vertaling accommodatietype Veld J (de) moet hier nog ingevoerd worden.]