Intro Savanah 4 pers

[Vertaling accommodatietype Marrantes 4+1 pers (de) moet hier nog ingevoerd worden.]